AVG

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Doggy Duo Fun kan persoonsgegevens over u verwerken doordat u gebruik maakt van de diensten van Doggy Duo Fun en/of omdat u deze zelf bij het invullen van het contactformulier op de website aan Doggy Duo Fun verstrekt of omdat u zich aanmeldt voor een workshop. Doggy Duo Fun kan de volgende persoonsgegevens verwerken via het contactformulier:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw e-mailadres.

Indien u een cursus bij Doggy Duo Fun  volgt, vraagt Doggy Duo Fun u om een inschrijfformulier in te vullen. Via dit inschrijfformulier verwerkt Doggy Duo Fun de volgende persoonlijke gegevens van u:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adres
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres.
WAAROM DOGGY DUO FUN GEGEVENS NODIG HEEFT

Doggy Duo Fun verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daarom vraagt.
De adresgegevens moeten op de factuur worden geplaatst om te voldoen aan de regels van de belastingdienst.
Aanvullende informatie over uw hond kunt u vrijwillig invullen op het inschrijfformulier en zijn bedoeld om de trainingen nader af te stemmen op uw hond.

HOE LANG DOGGY DUO FUN DE GEGEVENS BEWAART

Doggy Duo Fun bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Doggy Duo Fun verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN VAN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Doggy Duo Fun worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Doggy Duo Fun gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

BEVEILIGING

Doggy Duo Fun neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat handelen hiermee niet mee in overeenstemming is, vragen we u contact op te nemen met Renate Bartels via 06-21191293 of renate@doggyduofun.nl. Door vertrouwelijke informatie zonder encryptie via e-mail naar ons te versturen, accepteert u het risico dat deze informatie voor derden kenbaar kan worden.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Doggy Duo Fun verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Doggy Duo Fun via de contactgegevens op de website.

WIJZIGINGEN

Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Alle wijzigingen worden op deze website gepubliceerd.

​Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 19-9-2019.